Je li moguće napraviti vratiti s skrivenim nosačima (tzv. skrivenim britvelama)?