Uključuju li vrata garanciju i nadoplaćuje li se za nju određeni iznos?